http://banki.saratova.ru    

/ 30.11.2021

EURO 84.4820 -0.4706
USD 74.9818 -0.6055

/

/