http://banki.saratova.ru    

/ 24.09.2022

USD 58.1006 -1.7312
EURO 56.4751 -2.4637

/

/