http://banki.saratova.ru    

/ 12.06.2024

USD 89.0214 0.0270
EURO 95.7391 0.1024

/

/