http://banki.saratova.ru    

/ 13.05.2021

EURO 89.8475 -0.1565
USD 74.0400 -0.1167

/

/