http://banki.saratova.ru    

/ 29.06.2022

EURO 55.8886 -0.1649
USD 52.9699 -0.3942

/

/