http://banki.saratova.ru    

/ 27.10.2021

USD 69.5526 -0.5819
EURO 80.7019 -1.0399

/

/