http://banki.saratova.ru    

/ 09.12.2023

USD 91.6402 -0.9252
EURO 98.8409 -0.9722

/

/