http://banki.saratova.ru    

/ 24.07.2021

EURO 86.8451 -0.0776
USD 73.7663 0.0718

/

/