http://banki.saratova.ru    

/ 28.01.2023

USD 69.3372 0.2109
EURO 75.4062 0.0714

/

/