http://banki.saratova.ru    

/ 20.02.2019

EURO 74.8151 -0.0904
USD 66.2022 -0.0448

/

/