http://banki.saratova.ru    

/ 20.04.2019

USD 63.9602 -0.1086
EURO 71.9232 -0.3208

/

/