http://banki.saratova.ru    

/ 23.01.2018

USD 56.6261 0.0369
EURO 69.2650 -0.1303

/

/