http://banki.saratova.ru    

/ 23.05.2018

USD 61.2610 -1.2717
EURO 72.2390 -1.0931

/

/