http://banki.saratova.ru    

/ 12.12.2019

USD 63.5653 -0.0135
EURO 70.4558 0.0677

/

/