http://banki.saratova.ru    

/ 21.02.2020

USD 63.7413 0.0540
EURO 68.7705 -0.0118

/

/