http://banki.saratova.ru    

/ 13.12.2018

EURO 75.2168 -0.4029
USD 66.4225 -0.0797

/

/