http://banki.saratova.ru    

/ 23.02.2019

USD 65.5149 -0.0252
EURO 74.3332 0.0369

/

/