http://banki.saratova.ru    

/ 24.08.2019

USD 65.6046 -0.0150
EURO 72.6243 -0.2069

/

/