http://banki.saratova.ru    

/ 08.04.2020

EURO 82.0120 -0.6226
USD 75.4550 -0.9524

/

/