http://banki.saratova.ru    

/ 18.06.2019

EURO 72.1077 -0.5916
USD 64.3187 -0.1139

/

/